Üdvözöljük a

Általános tájékoztató

honlapján!

-

Általános tájékoztató

Szerző: Torma-Paluska Ágnes | 2015. december 17.

 A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és egzisztenciális életpálya modell, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását. Tanúsítsa a mindennapi vállalkozási gyakorlathoz szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretek megszerzését és készségszintű ismeretét. Ezzel a szakmai megbecsülés, anyagi erkölcsi elismerés és bizalom garanciáját teremtse meg.

 

Mester cím használatára az jogosult, aki sikeres mestervizsgát tett.

Mestervizsgára annál a területi kamaránál lehet jelentkezni, amelynek a vizsgára jelentkező által képviselt vállalkozás a tagja, alkalmazott jelentkezése esetén annál a területi kamaránál, melynek a munkáltató tagja. Ha a mestervizsgára jelentkező által képviselt vállalkozás, illetve munkáltatója nem kamarai tag, akkor a jelentkező lakóhelye szerinti területi kamara jogosult a jelentkezés elfogadására.

 

Mestervizsgára való jelentkezés feltételei:

- szakmai képesítést igazoló közokirat vagy annak hiteles másolata,

- az adott szakma mestervizsga követelményében (MVK) előírt szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik, és azt munkáltatói igazolással vagy vállalkozói igazolvánnyal, a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, 30 napnál nem régebbi cégkivonattal igazolja,

- az MVK-ban megfogalmazott feltételeknek a vizsga első napjáig kell teljesülniük, a felkészítésen való részvételnek nem feltétele.

 

Mestervizsgára a felkészítő tanfolyamokat a területi kamarák szervezik és bonyolítják.

A mesterképzés két részből áll:

1. Pedagógiai és vállalkozási ismeretek

2. Szakmai ismeretek

 

A mestervizsga is a tanfolyamnak megfelelően két részből tevődik össze. A pedagógiai és vállalkozási ismeretekből, melyekből szóbeli vizsgát kell tenni; és szakmai részből, melyből szóbeli, írásbeli, gyakorlati és - az egyes szakmákban a modul szerinti vizsga esetében - interaktív vizsgát kell tenni. A mesterjelöltek részvizsgát követően tanúsítványt kapnak, ha mindkét részvizsgán megfelelt eredményt érnek el, a szakmai vizsgát bonyolító területi kamara kiállítja és átadja a mesterlevelet.

 

A mestervizsgával kapcsolatos felmentési kérelmekről, jogorvoslati lehetőségekről, vizsgaismétlésekről és minden egyéb kérdésekről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata rendelkezik.