Üdvözöljük a

Általános tájékoztató

honlapján!

-

Általános tájékoztató

Szerző: Molnár Renáta | 2015. december 17.

 

A magyar nemzetgazdaság fontos stratégiai érdeke a minőségi szakképzés, felnőttképzés, és az erre épülő mesterképzés. A mestervizsgáztatás a gazdaságot képviselő kamarák feladata, kompetenciája, amelyet a kamara kiemelt feladatként kezel. 

 

A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és egzisztenciális életpálya modell, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását. Tanúsítsa a mindennapi vállalkozási gyakorlathoz szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretek megszerzését és készségszintű ismeretét. Ezzel a szakmai megbecsülés, anyagi erkölcsi elismerés és bizalom garanciáját teremtse meg.

 

Mester cím használatára az jogosult, aki sikeres mestervizsgát tett.

Mestervizsgára annál a területi kamaránál lehet jelentkezni, amelynek a vizsgára jelentkező által képviselt vállalkozás a tagja, alkalmazott jelentkezése esetén annál a területi kamaránál, melynek a munkáltató tagja. Ha a mestervizsgára jelentkező által képviselt vállalkozás, illetve munkáltatója nem kamarai tag, akkor a jelentkező lakóhelye szerinti területi kamara jogosult a jelentkezés elfogadására.

 

Mestervizsgára való jelentkezés feltételei:

  • szakmai képesítést igazoló közokirat vagy annak hiteles másolata,
  • az adott szakma mestervizsga követelményében (MVK) előírt szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik, és azt 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolással vagy vállalkozói igazolvánnyal, vagy a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, vagy cégkivonattal igazolja,
  • az MVK-ban megfogalmazott feltételeknek a vizsga első napjáig kell teljesülniük, a felkészítésen való részvételnek nem feltétele.

Mestervizsgára a felkészítő tanfolyamokat a területi kamarák szervezik és bonyolítják. A képzések időtartamáról, ütemezéséről, költségeiről a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara tud bővebb felvilágosítást adni.

 

A mesterképzés két részből áll:

  • Pedagógiai és vállalkozási ismeretek
  • Szakmai ismeretek

A mestervizsga is a tanfolyamnak megfelelően két részből tevődik össze. A pedagógiai és vállalkozási ismeretekből, melyekből szóbeli vizsgát kell tenni; és szakmai részből, melyből szóbeli, írásbeli, gyakorlati és - az egyes szakmákban a modul szerinti vizsga esetében - interaktív vizsgát kell tenni. A mesterjelöltek részvizsgát követően tanúsítványt kapnak, ha mindkét részvizsgán megfelelt eredményt érnek el, a szakmai vizsgát bonyolító területi kamara kiállítja és átadja a mesterlevelet.

 

Tanfolyam- és vizsgadíj:

 

A tanfolyam díját a területi kamarák határozzák meg, mely a helyi sajátosságok miatt eltérő lehet.

A vizsgadíj a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában megállapított összeg:

  • a kamarai tagok esetében bruttó 100.000 Ft,
  • nem kamarai tag (regisztrált vállalkozás) esetében bruttó 120.000 Ft.

A mestervizsgával kapcsolatos felmentési kérelmekről, jogorvoslati lehetőségekről, vizsgaismétlésekről és minden egyéb kérdésekről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata rendelkezik.

 

 

Bővebb tájékoztatásért forduljon bizalommal munkatársunkhoz az alábbi elérhetőségek bármelyikén:


 

Tubolyné Csilla

mestervizsga referens

8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.

Tel.: 93/516-671; 30/585-0925

e-mail: titkarsag@nakkik.hu