Üdvözöljük a

Adó és jogszabályváltozások 2013. július 1-től, új adócsomag bevezetése

honlapján!

-

Adó és jogszabályváltozások 2013. július 1-től, új adócsomag bevezetése

Szerző: Rózsáné Bagonyai Szilvia | 2013. július 10.

Elfogadta az Országgyűlés  azt a törvénymódosítást, amely emeli a bányajáradék mértékét, járulékkötelessé teszi a kamatjövedelmeket, növeli a vállalkozások távközlési adója, valamint a pénzügyi tranzakciós illeték kulcsát, továbbá egyszeri befizetésre kötelezi a bankokat.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter június 17-én jelentette be az intézkedéseket, amelyektől a kormányzat azt reméli, hogy a GDP-arányos államháztartási hiány tartósan 3 százalék alatt marad és így az ország elkerülheti egy újabb európai uniós túlzottdeficit-eljárás megindítását.

Az adó- és illetékemeléseket kormánypárti szavazatokkal – 214 igen és 42 nem, valamint egy tartózkodás mellett – fogadta el a Ház.

A törvénymódosítás értelmében az eddigi 6000 forintos felső korlát eltörlésével 6 ezrelékre nő a készpénzfelvétel pénzügyi tranzakciós illetéke, míg az átutalásoknál 2-ről 3 ezrelékre emelkedik az illeték, a 6000 forintos korlát megtartásával.

Ezen túlmenően idén – a tervezettnél kisebb költségvetési bevételt eredményező – tranzakciós illetékhez kapcsolódóan a bankok egyszeri befizetésre kötelesek, amelynek mértéke a január-áprilisi illetékkötelezettség 208 százaléka, azaz mintegy 75 milliárd forint.

Az elfogadott törvénymódosítás szerint nem magánszemélyek esetében az eddigi 2 forintról 3 forintra nő a szöveges üzenetenként, illetve hívások esetén percenként fizetendő távközlési adó mértéke. Az ilyen előfizetők esetében az adóbefizetés felső határa havonta 2500 forintról 5000 forintra emelkedik.

Szintén nő a bányajáradék általános mértéke 12 százalékról 16 százalékra. Hatszázalékos egészségügyi hozzájárulás hatálya alá esnek ezentúl a kamatjövedelmek is. Mentesülnek azonban az új kötelezettség alól az Európai Gazdasági Térség államai által kibocsátott államkötvényeken, illetve egyes tartós befektetési eszközökön szerzett jövedelmek.

Az intézkedések augusztus 1-jével lépnek hatályba.

 

Általános forgalmi adó

2013. július 1-jétől az adózók lekérhetik az általuk befogadott számlák után a számla kibocsátójának általános forgalmi adó összesítését. Az információ a Kormányzati Portálon az Ügyfélkapun keresztül érhető el.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 175. § (15) bekezdésének 2013. július 1-jétől hatályos d) pontja alapján az általános forgalmi adó alanya az általa befogadott számlák tekintetében más adózó által, az Art. 31/B. § alapján teljesített általános forgalmi adó összesítő jelentés adataihoz hozzáférhet. Ezzel a lekérdezési lehetőséggel a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője ellenőrizheti, hogy az általa befogadott számla tekintetében a számlát kibocsátó az összesítő jelentéstételi kötelezettségének eleget tett-e.

Az általános forgalmi adó összesítő jelentés adatainak lekérdezésére 2013. július 1-től nyílik lehetősége az adózónak a Kormányzati Portálon elérhető Ügyfélkapun keresztül.

A központi elektronikus szolgáltató rendszerben a 2013. évtől kezdődően a ’65 áfa-bevallás ’65M-01 és ’65M-01-K lapjain, valamint a ’43 eva-bevallás ’43-06 és ’43-06/K lapjain szereplő adatokat teszi elérhetővé az állami adóhatóság.

Az egyedi azonosítóval és titkos jelszóval rendelkező adózók a weboldalon az „e-BEV szolgáltatások” linkre, azon belül pedig a „Szolgáltatások” menüpontban lévő „Összesítő jelentés adatainak lekérdezése” fülre kattintva kérdezhetik le saját vonatkozásukban a partnerük által teljesített összesítő jelentés adatokat. A  központi elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges egyedi azonosítóhoz és titkos jelszóhoz az ügyfelek úgynevezett regisztrációs eljárás során juthatnak hozzá. A regisztrációról részletes információ található az adóhatóság honlapján az Információs füzetek blokkban, a „Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez” megnevezésű útmutatóra kattintva.

Cégautóadó

Módosították a cégautóadó fizetésre kötelezettek körét. Személygépkocsi tartós bérbeadásakor a cégautóadó alanya – az eddigiekkel ellentétben – nem a tulajdonos, hanem a bérbevevő lesz, azaz ugyanaz az adó alanya, mint a gépjármű adó alanya, így tartós bérlet esetén is csökkenthető lesz a cégautóadó a gépjárműadó összegével.

Ennek feltétele, hogy az üzembentartó személyét a hatósági járműnyilvántartás tartalmazza.

Az új szabály első ízben csak a 2013. július 1-jétől hatályos bérleti szerződések esetén alkalmazható.

Jövedéki adó

A jövedéki szabályokat illetően több kedvező változást is hozott az adócsomag. Egyrészt enyhülnek az üzletbezárásra vonatkozó szabályok: nem minden esetben lesz kötelező az üzlethelyiség, telephely bezárása, csökken a kötelező üzletbezárás időtartama is;

Másrészt szennyezetté vált jövedéki termék tisztításához nem kell adóraktári engedély, illetve iparági megkötés nélkül végezheti majd ezt a tevékenységet a keretengedélyes és a felhasználói engedélyes.

Kata, Kiva

A biztosítási ügynöki tevékenységet végzők is választhatják a kisadózó vállalkozások tételes adóját. Év közben is bármikor választható lesz a kisvállalati adó szerinti adózás.