Üdvözöljük a

MFB Krízis Hitelprogram állami kamattámogatással

honlapján!

-

MFB Krízis Hitelprogram állami kamattámogatással

Szerző: Kereskai Péter | 2020. április 28.

1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozat


a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány

 

1. egyetért azzal, hogy a koronavírus világjárvány negatív gazdasági
hatásainak mérséklése, a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a
hazai nagyvállalatok likviditási nehézségeinek enyhítése, beruházásaik
megvalósítása érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen
Működő Részvénytársaság meghirdesse az
a) MFB Krízis Hitelprogramot legfeljebb 180 milliárd forint összeggel,
b) MFB Versenyképességi Hitelprogramot legfeljebb 150 milliárd forint
összeggel;
a 2-3. pontban meghatározottak figyelembevételével;

 

2. az MFB Krízis Hitelprogramhoz kapcsolódóan
a) kamattámogatást biztosít a központi költségvetés terhére, amelynek
mértéke a fennálló tőketartozásra vetítve 2022. január 1-től évi 1,58
százalékpont,
b) felhívja a pénzügyminisztert, hogy - a nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter bevonásával - dolgozza ki az a) alpont
megvalósításához szükséges jogszabályt és részletszabályokat;
Felelős: pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal

 

3. hozzájárul, hogy az 1. pontban jelzett, az 1. és 2. mellékletben
meghatározott tartalmú hitelprogramok keretében a vállalkozások részére -
közvetlenül vagy pénzügyi intézményen keresztül közvetetten - nyújtott
hitelhez a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX.
törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Gazdaságvédelmi Akcióterv
keretében a veszélyhelyzetre tekintettel az egyes hitel-, tőke- és
garanciatermékekre vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 137/2020. (IV.
20.) Korm. rendelet 5. §-a alapján az állam visszavonhatatlan készfizető
kezességet vállal a - közvetlenül vagy pénzügyi intézményen keresztül
közvetetten - nyújtott hitelek tőkeösszege 80%-ának erejéig azzal, hogy az e
pont szerinti állami készfizető kezességvállalásért a hitelfelvevő által fizetendő
díj mértéke a kezességvállalással biztosított hitel tőkeösszege 80%-ára vetített
0,1%/év;
Felelős: pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal

 

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont a) alpontjában
meghatározott kamattámogatáshoz és a 3. pontban meghatározott állami
készfizető kezességvállalás beváltásához szükséges költségvetési források
rendelkezésre állásáról;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

 

5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy - a nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter, valamint az innovációért és technológiáért felelős
miniszter bevonásával - az uniós forrású pénzügyi eszközök válságkezelési
célú mobilizálása céljából és azok hatékony végrehajtása érdekében
intézkedjen a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 8. prioritás,
valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat
módosításának kezdeményezéséről;
Felelős: pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 

6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy
az 1. pontban meghatározott hitelprogramok teljes körű végrehajtása
érdekében kezdeményezze a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról
szóló 2001. évi XX. törvény módosítását.
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal

 

1. melléklet az 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozathoz
MFB Krízis Hitel feltételei
Sorszám
Program megnevezése MFB Krízis Hitel
1. A kötelezett személye mikro-, kis- és
középvállalkozás
2. A vállalható állami kezesség,
viszontgarancia összege/mértéke
a hitel tőkeösszegének 80%-a
3. Az állami kezesség-,
viszontgarancia-vállalással támogatott
hitelcél
forgóeszköz, beruházás,
működés, hitelkiváltás
4. Futamidő forgóeszközhitel: maximum 3
év
likviditási hitel: maximum 3 év
beruházási hitel: maximum 10
év
5. Keretösszeg 180 milliárd forint
6. Kezességvállalás mértéke a hitel tőkeösszegének 80%-a
7. Hitelösszeg max. 150 millió forint

 

2. melléklet az 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozathoz
MFB Versenyképességi Hitel feltételei
Sorszám
Program megnevezése MFB Versenyképességi Hitel
1. A kötelezett személye kis- és középvállalkozás,
valamint nagyvállalat
2. A vállalható állami kezesség,
viszontgarancia összege/mértéke
a hitel tőkeösszegének 80%-a
3. Az állami kezesség-,
viszontgarancia-vállalással támogatott
hitelcél
forgóeszköz, beruházás,
akvizíció, működés,
hitelkiváltás
4. Futamidő forgóeszközhitel: maximum 5
év beruházási, akvizíciós és
hitelkiváltó hitel: maximum 15
év
5. Keretösszeg 150 milliárd forint
6. Kezességvállalás mértéke a hitel tőkeösszegének 80%-a
7. Hitelösszeg minimum-maximum 1 milliárd forint - 10 milliárd
forint / ügylet