Kamarai hozzájárulás

Szerző: Rózsáné Bagonyai Szilvia | 2022. szeptember 20.

A kamarai regisztrációs rendszert  azzal a céllal vezették be, hogy pontosabb, átláthatóbb képet kapjanak, s adjanak a kamarák a létrejövő friss adatbázis segítségével, a működő egyéni ás társas vállalkozásokról.

 

A kötelező adatszolgáltatás mellett évenként 5 ezer forint kamarai hozzájárulást kell fizetni a gazdálkodó szervezeteknek. Ezt  minden évben március 31-ig kell megtennie a vállalkozásoknak.

 

A kamarai hozzájárulást 2022. január 1-jét követően az országos kamarának, vagyis a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának kell megfizetni a Gránit Banknál vezetett 12100011-10639683-00000000 számú bankszámlára. A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel vállalkozása 11 számjegyű adószámát a befizetés beazonosítása érdekében.

 

A regisztráció nem jelent önkéntes kamarai tagságot! Az önkéntes kamarai tagoknak is kötelező az éves hozzájárulás, ami a kamarai tagdíjba beleszámít!

 

A hozzájárulásról számla nem készül. 

 

Az igazolás, valamint átutalással történt befizetés esetén a banki utalás bizonylata képezi az ötezer forintos hozzájárulás számviteli elszámolásának dokumentumait. A kamarai hozzájárulás ÁFA körön kívüli tételnek minősül, ráfordításként kell elszámolni (a 8-as számlaosztályban), nem pedig költségként.

 

Az év közben alakuló vállalkozásoknak a bejegyzést követő 5 munkanapon belül kötelességük nyilvántartásba vetetni magukat a székhelyük szerinti területi kamaránál. Ugyancsak itt kell jelezniük, ha a nyilvántartásba vett adataikban változás van. Itt kell bejelenteniük a vállalkozás szüneteltetését, illetve megszüntetését is.

 

Azon vállalkozások részére, akik nem teljesítették kötelezettségüket a kamara kiküldi a fizetési felszólításokat. Amennyiben a vállalkozás ennek ellenére sem rendezi az elmaradását, a törvényi kötelezettségnél fogva a kamarának végrehajtási eljárást kell kezdeményeznie a NAV-nál. Ennek elkerülésére tisztelettel kérjük az érintett vállalkozásokat, hogy a kamarai hozzájárulást fizessék be. A végrehajtási eljárás ténye megjelenik a cégkivonaton, ellenőrizhető a NAV adatlapján, ez hátrányos következményekkel járhat akár egy hitelfelvételnél, akár pályázati kérelemnél.