Üdvözöljük a

Figyelemfelhívás gyakorlati képzőhelyek részére a tanulók pénzbeli juttatására vonatkozóan

honlapján!

-

Figyelemfelhívás gyakorlati képzőhelyek részére a tanulók pénzbeli juttatására vonatkozóan

Szerző: Molnár Renáta | 2019. szeptember 24.

A szakképzési törvény előírja, hogy a gyakorlati képzőhely a gyakorlati képzési idő alatt a tanuló részére pénzbeli juttatást köteles fizetni a tanulószerződésben meghatározott feltételekkel és mértékben. A tanulónak járó kezdő juttatás mértékét a tanulószerződés 9. pontja tartalmazza, amely a gyakorlati képzés kezdetétől az első félév minden hónapjában megilleti a tanulót. A szakképzési törvény szerint az ezt követő félévekben az emelés mértékét a tanuló szakmai tantárgyakból elért iskolai tanulmányi átlaga, illetve a gyakorlati képzőhelyen a gyakorlati oktató által adott gyakorlati jegy átlaga határozza meg.

  • Ha a tanuló évismétlésre kényszerül, akkor pénzbeli juttatása az első megismételt félévben a korábbi juttatásának a fele. A megismételt év második félévében – ha a tanuló félévkor nem bukott – az egy évvel korábbi juttatásának mértékével egyezik meg.
  • Ha a tanuló esti oktatás munkarendje szerinti felnőttoktatásban vesz részt, akkor a neki járó kezdő pénzbeli juttatás a nappali tagozatos tanulót megillető juttatás 60%-a, illetve a következő félévekben az esedékes emelés mértékének is szintén a 60 %-a illeti meg.

Az emelés/csökkentés minden tanulóra érvényes egységes szempontrendszer szerinti mértékét a gyakorlati képzőhely határozza meg és a tanulószerződésben kerül rögzítésre.

 

Ezúton is szeretnénk felhívni a gyakorlati képzőhelyek figyelmét, hogy szeptembertől új tanév kezdődött, amely a következőképpen érinti a tanulói juttatásokat:

  • Amely képzőhelyek új tanulószerződéseket kötöttek, a tanulóknak szeptember hónapra járó pénzbeli juttatást október 10-ig a tanulószerződés 9. pontjában meghatározottak szerint kell a megadott bankszámlaszámra átutalni. (Az aktuális évi minimálbér 149 000 Ft.)
  • Amely képzőhelyeken a korábban kötött tanulószerződések az új tanévben is hatályosak, a tanulók tanulmányi átlagát figyelembe véve, a szerződéshez csatolt melléklet alapján a gyakorlati képzőhelyeknek változtatniuk kell a pénzbeli juttatás mértékén.