Üdvözöljük a

Milyen gyakorisággal lehet a Szakképzési hozzájárulás terhére a visszaigénylési kérelmet benyújtani?

honlapján!

-

Milyen gyakorisággal lehet a Szakképzési hozzájárulás terhére a visszaigénylési kérelmet benyújtani?

2011. január 28.

Amennyiben a hozzájárulásra kötelezett hozzájárulási kötelezettségét kizárólag gyakorlati képzés megszervezésével teljesíti, és a tárgyévben kifizetett és elszámolható költségei (kiadásai) önmagukban meghaladják a bruttó kötelezettséget,

akkor az azt meghaladó részt az alapkezelőtől visszaigényelheti, amelyet az alaprészből a rendelkezésre álló összeg, illetőleg a költségvetési törvényben jóváhagyott éves előirányzat erejéig ki kell elégíteni.

 

A kapott visszatérítést egyéb bevételként kell elszámolni. A visszatérítési igény negyedévenként is benyújtható, ha a tárgyévet megelőző évben a visszatérítési igény meghaladta a 3.000.000 Ft-ot. Amennyiben a visszatérítési igény mértéke kettő egymást követő negyedévben meghaladja az 1 millió forintot, akkor a visszatérítési igény havonta is érvényesítheti.

Amennyiben a hozzájárulásra kötelezett a bevallását negyedévente kívánja benyújtani, ezt a szándékát az éves bevallási nyomtatványán, a negyedéves bevallásra történő bejelentkezési nyilatkozat kitöltésével köteles jelezni.