Üdvözöljük a

Tájékoztatás a gyakorlati képzőhelyek számára a koronavírus okozta helyzettel kapcsolatban

honlapján!

-

Tájékoztatás a gyakorlati képzőhelyek számára a koronavírus okozta helyzettel kapcsolatban

Szerző: Molnár Renáta | 2020. március 19.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre – az Innovációs és Technológiai Miniszter meghatározta a szakképzési alapfeladat-ellátás rendjét, melynek kivonata az alábbiakban olvasható (a teljes szöveget lásd: www.nive.hu):

  • A közismereti és szakmai elméleti ismeretanyag oktatása tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre (szükséges eszközök hiányában a területileg illetékes szakképzési centrum gondoskodik erről a tanulók részére legfeljebb 5 fős csoportokban).
  • A szakmai gyakorlati oktatást lehetőség szerint digitális munkarendben, vagy egyéni felkészüléssel, projektfeladat előírásával kell teljesíteni.
  • Ha az oktatott szakma jellege és követelményrendszere miatt az előzőek szerinti gyakorlati oktatás nem megvalósítható, a közismereti és a szakmai elméleti tananyagtartalmak oktatásának átcsoportosításával a szakmai gyakorlati tananyagtartalmak feldolgozását el kell halasztani.
  • Amennyiben a duális képzés keretében a gyakorlati képzőhely, a gazdasági kamara, az iskola vagy a tanuló – kiskorú tanuló esetében törvényes képviselője – úgy ítéli meg, hogy a tanulószerződéses tanuló gyakorlati oktatása a képzőhelyen biztonságosan nem megoldható, az iskola és a gyakorlati képzőhely közösen dönt a gyakorlati oktatás halasztásáról, vagy digitális munkarendben történő megszervezéséről.
  • A tanuló a duális képzőhelyen történő gyakorlati oktatásra nem kötelezhető. Amennyiben továbbra is megtartják a gyakorlati oktatást, a járványügyi szempontok és előírások betartása kiemelten fontos, amelyről az iskola nyilatkoztatja a duális képzőhelyet.
  • A 2020. március 15. napját követően esedékes szintvizsgákat el kell halasztani, az összefüggő gyakorlattól kezdve a tanulók szintvizsga nélkül is tanulószerződést köthetnek.

Kérjük, hogy a gyakorlati képzés folytatásához, a képzőhely által meghozott döntésről, illetve változásokról folyamatosan tájékoztassák Kamaránkat, hogy képzési tanácsadóink erről képzőhelyenként naprakész nyilvántartást vezethessenek!

Az alábbi meghatározások szerint kérünk 2020.03.24-ig gyors visszajelzést:

  1. a duális képzőhelyen a járványügyi szempontból elvárt feltételek megvannak, és a képzőhely a hagyományos módon a továbbiakban is megtartja a gyakorlatot a gyakorlati képzőhelyén,
  2.  a duális képzőhelyen nincsenek meg az előírt biztonsági feltételek, vagy a képzőhely nem kívánja hagyományos módon a gyakorlatot megtartani, de digitális munkarendben lebonyolítja
  3. a duális képzőhelyen nincsenek meg az előírt biztonsági feltételek, továbbá a képzőhely a gyakorlati oktatást digitális munkarendben sem tudja (vagy nem kívánja) lebonyolítani, ezért az iskola átveszi a tanulót és biztosítja számára a gyakorlati oktatást.

 

A Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a szakmai gyakorlat - a megszokottól eltérő - egyéb megoldások alapján történő felkészítés megvalósításához egy új, digitális tudástár kialakítását tervezzük országos viszonylatban.

 

Amennyiben a gyakorlati képzők részéről van javaslat, "jó gyakorlat", módszertani ajánlás, lehetséges projektfeladatok - tartalmi ajánlás, esetleg már megvalósított feladatok, azok mérhetőségi tapasztalataival, kérjük osszák meg velünk! 

 

A beérkezett módszertani és tartalmi javaslatok ágazatonként kerülnek rendszerezésre, és nyilvánosságra hozzák azokat az Ágazati Készségtanácsok honlapján: https://akt.mkik.hu.

Ezzel egyidőben elindul ebben a témakörben a vállalkozások tudásmegosztását, tapasztalatcseréjét is elősegítő Ágazati Fórum.

 

 

Kérjük a gyakorlati képzőhelyeket, hogy kérdéseikkel bátran, de a kialakult helyzet miatt telefonon, vagy e-mailben keressék kollégáinkat. Az elérhetőségekről és az aktuális állapotokról kérjük, tájékozódjon honlapunkon (www.nakkik.hu)