Üdvözöljük a

Ösztöndíjjal támogatott szakképesítések

honlapján!

-

Ösztöndíjjal támogatott szakképesítések

Szerző: Név admin23@uzletahalon.hu | 2013. március 13.

A szakképzési törvény a kamarák által működtetett Megyei Képzési és Fejlesztési Bizottságok hatáskörébe rendeli az iskolai rendszerű, az iskolarendszeren kívüli, valamint a köznevelésben és a felsőoktatásban folyó szakképzés összhangjának megteremtését. A bizottság tesz javaslatot a gazdaság igényeit , a munkaerő-piac keresletadatait és a megyei beiskolázást figyelembe véve az indítandó szakképesítésekre és azok keretszámára, valamint az ösztöndíjra jogosító szakképesítésekre.

2013. szeptemberétől a szakiskolai ágon meghirdetett szakmák képzési ideje 3 év lesz. Zala megyében szakiskolai ösztöndíjra jogosultak lesznek az alábbi szakmákat tanuló diákok:

  • ­         épület és szerkezetlakatos,
  • ­         ács,
  • ­         szerszámkészítő,
  • ­         gépi forgácsoló,
  • ­         szociális gondozó és ápoló,
  • ­         hegesztő,
  • ­         kőműves és hidegburkoló,
  • ­         női szabó,
  • ­         villanyszerelő,
  • ­         szakács.

A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj célja a hiány-szakképesítések körébe tartozó, első szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű képzésben részt vevő tanulók támogatása.. Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen 10 000 Ft/hó. Az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően, és a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény

­ 2,51 és 3,0 között van, az ösztöndíj mértéke 10 000 Ft/hó;

­ 3,01 és 3,5 között van, az ösztöndíj mértéke 15 000 Ft/hó;

­ 3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke 20 000 Ft/hó;

­ 4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke 25 000 Ft/hó;

­ 4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke 30 000 Ft/hó.

A július és augusztus hónapokra folyósított ösztöndíj mértéke megegyezik a tanév második félévében folyósított ösztöndíj mértékével.

Nem részesülhet ösztöndíjban

a) a tanév adott félévében a tanuló, ha az azt megelőző félévben 2,51 alatti tanulmányi átlageredményt ért el,

b) a tanév ismétlésére kötelezett tanuló, a megismételt tanév időtartama alatt,

c) a tanuló az adott tanévben, attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a tíz órát.

Az ösztöndíj forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze.

 

„ A pályaorientációval kapcsolatos tanácsadási és szervezési feladatok végrehajtása az NFA terhére a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósul meg (NFA-KA-NGM-5/2012/TK).”