Üdvözöljük a

Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Felnőttképzés

Képzőintézmény: Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara

Adószáma: 18963373-2-20

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 1. I. emelet

Felnőttképzési engedély száma: E/2021/000121

Telefonszámok: +36 93/516 670, +36 30 516 671, +36 30 585 0925

E-mail cím: szakkepzes@nakkik.hu

Weboldal: www.nakkik.hu

 

Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara felnőttképzési tevékenységével összefüggő ügyfélszolgálat mind személyesen, mind a fenti elérhetőségek bármelyikén felkereshető. Az e-mailen érkező érdeklődésre 3 munkanapon belül válaszolunk.

 

Közvetlen elérhetőséget az alábbi ügyfélfogadási rend szerint biztosítunk a képzések iránt érdeklődők, illetve a képzések résztvevői számára.

 

Személyes ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8:00-14:00

Kedd: 8:00-14:00

Szerda: 8:00-14:00

Csütörtök: 8:00-14:00

Péntek: 8:00-14:00

Szombat: nincs ügyfélfogadás

Vasárnap: nincs ügyfélfogadás

 

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara képzései:

Támogatott képzéseinkre a támogatást a Gazdasági-újraindítási Foglalkoztatási Alap Képzési Alaprészének terhére a Kulturális és Innovációs Minisztérium biztosítja a GFA-KA-KIM-17/2022/TK/13 számú támogatási szerződés alapján.

 

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, mint engedéllyel rendelkező felnőttképző az ügyfelekkel kapcsolatos panaszkezelést a minőségirányítási kézikönyvben leírtak alapján végzi. Ügyfeleink a panaszukat írásban közölhetik intézményünkkel. A képzésszervezőhöz érkező személyes panaszbejelentést írásban kell rögzíteni a rendelkezésre bocsátott Panaszbejelentő lapon. A beérkező panaszokra, jellegüktől függően lehetőleg azonnal, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszolunk.

 

A képzésekkel összefüggésben a képzések ideje alatt keletkező szóbeli panaszt az oktatónak, képzésszervezőnek lehetőség szerint azonnal és helyben meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha ügyfelünk a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kezelése nem lehetséges, abban az esetben a panaszt a Panaszbejelentő lapon rögzíteni kell, és annak egy másolati példányát helyben az ügyfélnek át kell adni.

 

A Panaszbejelentő lapot és a válasz másolati példányát öt évig megőrizzük.

 

A panasz elutasítása esetén ügyfelünket írásban tájékoztatjuk arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét.

 

A Panaszbejelentő lap INNEN tölthető le.