Üdvözöljük a

A Békéltető Testületi eljárások változásai 2024-től

honlapján!

-

A Békéltető Testületi eljárások változásai 2024-től

Szerző: Rózsáné Bagonyai Szilvia | 2024. január 15.

A fogyasztók és vállalkozások közötti fogyasztói jogvitákban eljáró békéltető testületek működése 2024-től jelentősen megváltozik, de a felek jogai és a fogyasztók igényérvényesítési lehetőségei nem csorbulnak.

A testületek regionális szervezetté válnak, Zala Vármegye, Vas Vármegye és Győr-Moson-Sopron Vármegye területén lakó fogyasztók ügyeiben 2024-től a győri székhellyel működő békéltető testület jár el. A regionális testület elnevezése: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület (telefon: +36 96 520 217, e-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu).

Az eljárásokban való részvétel a felek számára könnyebbséget hoz.

Az eljárások fő szabály szerint videokonferencia formában lesznek lebonyolítva.

A fogyasztó kérésére a testület továbbra is tart személyes meghallgatásokat Zalaegerszegen, Szombathelyen, Győrött, sőt a helyszínek kibővülnek nagykanizsai és soproni lehetőségekkel is. A vállalkozásoknak a személyes meghallgatáson is elegendő lesz online bekapcsolódniuk. A testület elnöke – a felek egyetértésével - dönthet az eljárás írásban történő lefolytatásáról is, ez esetben a feleknek megjelenniük a testület előtt sem személyesen, sem online nem kell.

A testület által hozható határozatok körében is vannak változások. A testület működésének elsődleges célja továbbra is a felek közötti egyezség létrehozása. Új szabály, hogy a vállalkozás önkéntes alávetése hiányában is hozható kötelezést tartalmazó határozat 200.000.- Ft-ot meg nem haladó fogyasztói igények esetén. Az egyezség és kötelezés végrehajtható határozat.   

A mikro-, kis- és középvállalkozások, mint panaszosok-fogyasztók a továbbiakban nem indíthatnak eljárást a békéltető testület előtt, sérelmeiket csak bíróság előtt érvényesíthetik.

Az új szabályokat a 2024. január 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

A békéltető testületi eljárás továbbra is a fogyasztó írásbeli kérelmére indul. Az eljárás megindításához a bekeltetesgyor.hu honlapon kérelem-nyomtatvány található. Zala Vármegye, Vas Vármegye és Győr-Moson-Sopron Vármegye területén lakó fogyasztók kérelmeiket az alábbi módokon nyújthatják be e 3 vármegyére kiterjedő regionális illetékességű Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület elnevezésű szervhez:

- postán megküldve (9021 Győr, Szent István út 10/A)

- e-mailben (bekelteto.testulet@gymsmkik.hu)

- e-papíron ügyfélkapun keresztül, témacsoport: békéltető testületi ügyek (GYMSMKIKBT), ügytípus: békéltető testületi eljárás kezdeményezése, eljárással kapcsolatos nyilatkozattétel (GYMSMKIKBT) címzett: Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

- honlapon keresztül online: 

https://bekeltetesgyor.hu/hu/ugyinditas/ és https://bekeltetes.hu/publikus/online-ugy-inditas

 

További információ a +36 96 520 217-es telefonon H-CS: 8-16 óra, P: 8-12 óra között.