Üdvözöljük a

Dolgozva tanulj! Gyakorlati oktatók továbbképzése a szakképzésben c. kiemelt projekt TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001

honlapján!

-

"Dolgozva tanulj!" Gyakorlati oktatók továbbképzése a szakképzésben c. kiemelt projekt TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001

Szerző: Kereskai Péter

"Dolgozva tanulj!" Gyakorlati oktatók továbbképzése a szakképzésben c. kiemelt projekt TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001

Kedvezményezett: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Konzorciumi tag: Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 1 191 169 501 Ft


A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara „Dolgozva tanulj!” című, TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 azonosító számmal Kiemelt pályázati forrást nyert, melynek megvalósítását 2014. 01. 02-vel megkezdte.
A projekt megvalósítása az MKIK Oktatási és Képzési Igazgatóságának koordinálásával és a 23 területi kamara illetékességével kerül lebonyolításra. Az országos kamara végzi a feladatellátáshoz szükséges fejlesztéseket, a végrehajtáshoz szükséges feltételek kialakítását és a feladatmegvalósítás felügyeletét.
Az országos hatókörű kiemelt projekt célja, hogy biztosítsa a szakképzésben a gyakorlati képzéshez a minőségi oktatói feltételeket és ezáltal növelje a gyakorlati képzés színvonalát, elősegítse a végzett tanulók elhelyezkedését. A szakképzésben az utóbbi években végbement jogszabályi változások szükségessé teszik a szakoktatók folyamatos továbbképzését, módszertani kultúrájának gazdagítását.

 

A „A” és „B” alprojekt program célja, hogy módszertanilag és a jogszabályi változásoknak megfelelően felkészített szakoktatói feladatokat végző szakemberek álljanak rendelkezésre a képzőhelyeken.

 

„A” alprojekt

60 órás képzés, mely módszertani, jogi, oktatáselméleti ismereteket nyújtó felkészítés gyakorlati oktatók számára, tekintettel a jogszabályi változásokra is.

           

Jelentkezési lap:

Jelentkezési lap A

 

„B” alprojekt

Mesterképzés

A gyakorlati képzőhelyeken szakoktatói feladatokat végző szakemberek mesterlevél megszerzését támogatja.  (A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. számú törvény alapján 2015. szeptember 1-jétől a gyakorlati képzést folytató szervezetnél gyakorlati oktatóként – azokban a szakképesítésekben, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiírta a mestervizsga követelményeket – csak mestervizsgával rendelkezők képezhetik a tanulókat.)

 

MESTERKÉPZÉSRE ÉS -VIZSGÁRA JELENTKEZÉS

 

Mestervizsgára az bocsátható, aki

a) az adott szakmában, a szaktárca által rendeletben kibocsátott mestervizsga szakmai követelményben feltételként meghatározott szakmai képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkezik, és azt közokirattal vagy annak hiteles másolatával igazolja.
A mestervizsgán résztvevőnek a MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP eredeti, aláírt példányát a területileg illetékes kamarához kell benyújtania a mellékletekkel együtt, továbbá a BÍRÁLATI ADATLAP eredeti, aláírt példányát is.

Jelentkezési határidő: folyamatos, 2014. július 31-ig.

 

Támogathatók köre

Együttműködési megállapodás és/vagy tanulószerződés keretében az iskolai rendszerű szakképzésben gyakorlati képzés szervezőjeként, illetve folytatójaként résztvevő gazdálkodó szervezetek gyakorlati oktatói, akik vállalják, hogy a mesterképzés képzési és a mestervizsga költségeit befizetik, és a tanfolyamon részt vesznek.

 

Pénzügyi feltételek

80%-os támogatás adható a képzési költséghez és vizsgadíjhoz. A teljes költség 300 000,-Ft, melyből 240 000,-Ft a támogatás, a résztvevő által fizetett önerő 60 000,-Ft.

 

A képzésről:

A képzés óraszáma: 180 óra, melyből 140 óra elmélet és 40 óra gyakorlat.
A képzések tananyaga: 20 óra pedagógiai ismeretek; 40 óra vállalkozási ismeretek; 120 óra szakmai ismeretek.
A Képzések indulásának tervezett időpontja: 2014. októbertől folyamatos

 

Jelentkezési lapok B alprojekt:

Mestervizsga jelentkezési lap

Bírálati adatlap

 

„C” alprojekt

A TÁMOP-2.3.4.A gyakornoki programhoz kapcsolódó mentori tevékenység segítése, segítségnyújtás a résztvevő gyakornokokat fogadóknak, illetve a gyakornoki programba lépést ösztönző központi szolgáltatások.

Az alprojekt két fontos területet foglal magába:

1. Segítségnyújtás a gyakornoki programban résztvevő mentor szakembereknek. Célja a pályakezdő szakember szakmai ismeretei elmélyítésének és az önálló kreatív munkavégzés kialakításának segítése.

2. A gyakornoki programba lépést ösztönző, a gazdálkodó szervezetek és a gyakornokok közötti közvetítést, a gyakornoki időszak, valamint a fenntartási időszak alatt a munkahely megtartását segítő központi szolgáltatások ellátása.

 

További információk:

           

Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara: 8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 1. www.nakkik.hu

 

Tuboly Jenőné Csilla – Mestervizsga szervező

Tel.: +36 (93) 516-671, Mobil: +36 (30) 754-3616, e-mail: titkarsag@nakkik.hu

 

Kereskai Péter -  Területi tanácsadó, Gyakornoki program mentora

Tel.: +36 (93) 516-670, Mobil: +36 (30) 754-3616, e-mail: info@nakkik.hu

 

A gyakornoki programhoz kapcsolódó Help Desk rendszer elérhetősége: http://tamop.isziir.hu/helpdesk/www/index.php

 

 

            Közreműködő Szervezet: www.szechenyi2020.hu