Üdvözöljük a

Kamaratörténet

honlapján!

-

Kamaratörténet

2005. augusztus 1.

Bemutatkozik a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, függetlenül a korábbról fennmaradt Zala megyei Kereskedelmi és Iparkamarától, a 2000. év végén hatályba lépett kamarai törvény (ez tulajdonképpen előírta, hogy a megyei jogú városokban önálló kamarák működjenek) szellemében alakult meg.

Fő céljának - nevezetesen:

„Egyre több, szolgáltatással lefedett terület, egyre több, érdekeiben képviselt és jogaiban megvédett, sikeres vállalkozás”

- folyamatos követése révén jelenleg már 210 önkéntes tagja van. Mivel tagjai sorában tudhatja a Nagykanizsán működő, jelentős gazdasági erejű vállalkozások döntő többségét, a kamara egyre meghatározóbb szerepet vív ki a város és a formálódó Dráva-Mura térség gazdasági környezetének alakításában. Tartalmas együttműködési megállapodást kötött Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzatával.

Sikeresen bekapcsolódott az országos és a nemzetközi kamarai életbe egyaránt. Felvételt nyert az Alpok – Adria kamarai szövetségbe és munkálkodik egy Dráva – Mura régiós kamarai együttműködés létrehozásán.

Számos szolgáltatással áll tagjai rendelkezésére, amelyek közül álljon itt néhány: Széchenyi Kártya ügyintézés, pályázat-figyelés, okmányhitelesítés, pályázati, szakképzési, jogi és pénzügyi tanácsadás, stb. Viszonylag rövid tevékenysége során nagy számú vállalkozót segített sikeres pályázathoz, s maga a kamara is eredményesen használta-használja ki a számára kínálkozó pályázati lehetőségeket.

A kamara – elveihez híven - teljesen nyitott. Irodáját és főleg rendezvényeit nemcsak tagjai, hanem jelenleg még kívül álló vállalkozók és nem vállalkozók is látogatják.

Többek között ezt szolgálja az immár három éves hagyománnyal rendelkező „Kamarai Napok” rendezvénysorozat, amelynek keretén belül már eddig is szerveztek szűkebb szakmai fórumokat, városi kamarai találkozókat és széles körű érdeklődést kiváltó rendezvényeket egyaránt.

Példaként egyrészt a város kéményeinek helyzetéről, a fa- és bútoripar környezetvédelmi problémáiról, a megújuló energiaforrások hasznosításáról, a HACCP-rendszerről, az adótörvényekről, a vám-szabályokról és egyes szakmák EU-s felkészítését célzó kérdésekről rendezett fórumok, másrészt a gazdasági miniszter, a Magyar Ker. és Iparkamara elnöke, vagy Habsburg Ottó nagykanizsai előadása említhető, de jelentős a kamara részvétele egyes városi nagyrendezvények (Város Napja, Kanizsa Napok, Gála) szervezésében, s a városban egy nemzetközi fodrászverseny hagyományainak megteremtésében is.

A kamara több mint egy éve folytatja - a maga nemében bizonyára egyedülálló - taglátogatási programját. Ennek célja, hogy a kamara vezetői és munkatársai a lehető leghatékonyabb módszerrel – egy személyes látogatás keretében - tájékozódjanak a tagok véleményéről, ill. tájékoztassanak az időszerű kérdésekről, különös tekintettel az Európai Unióhoz történő csatlakozás kapcsán adódó feladatokra.

Bár a feladatok sokszor szinte meghaladják a néhány fős ügyintéző szervezet lehetőségeit, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara sikerrel tölti be szerepét, taglétszáma folyamatosan növekszik, gazdálkodása stabil és fejlődése biztosított.