Üdvözöljük a

Hamarosan indulnak a kamarai gyakorlati oktatói képzések Nagykanizsán

honlapján!

-

Hamarosan indulnak a kamarai gyakorlati oktatói képzések Nagykanizsán

Szerző: Molnár Renáta | 2019. január 29.

Felhívjuk minden gyakorlati képzéssel jelenleg vagy a jövőben foglalkozó gazdálkodó és egyéb szervezet, valamint gyakorlati oktató figyelmét, hogy 2019. szeptember 1-jétől csak kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakember foglalkozhat tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben, kivéve, ha a szakképzési törvény 31. § (3) bekezdésében leírt mentességekben részesül.

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga célja, hogy biztosítsa az iskolai rendszerű szakképzésben gyakorlati képzést folytató szervezetnél kötelező szakmai gyakorlatukat töltő tanulókkal gyakorlati oktatóként foglalkozó, meghatározott szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek számára a tudatos és színvonalas pedagógiai tevékenységet jelentő minősítés elérésének lehetőségét, a tanulók képzéséhez szükséges pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és szakképzési adminisztrációs ismeretek elsajátítását.

 

A  kamarai gyakorlati oktatói képzésre és vizsgára való jelentkezés feltétele:

  • a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 31. § (1) bekezdésének rendelkezései alapján a gyakorlati oktatói feltételeknek megfelel,
  • az előírt szakmai képesítéssel rendelkezik és azt közokirattal vagy annak hiteles másolatával, nem Magyarországon szerzett szakképesítés esetén a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ vagy a Pest Megyei Kormányhivatal által kiállított határozattal igazolja,
  • az adott szakképesítés területén 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik, és azt 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolással vagy vállalkozói igazolvánnyal, vagy a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, az ügyfélkapu rendszerből lehívott adatokkal, vagy cégkivonattal hitelt érdemlően igazolja; külföldi jelentkező esetében magyar nyelvre lefordított, hitelesített igazolás fogadható el.

Jelentkezni a Jelentkezési lap eredeti, aláírt példányával lehet.  

Minden esetben csatolni kell:

  • a szakmai szakképesítést igazolandó dokumentumot (bizonyítvány)
  • a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumot, mely lehet:

–        30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás

–        az ügyfélkapu rendszerből lehívott adatok

–        vállalkozói igazolvány

–        nyilvántartásba vételt tanúsító igazolás

–        cégkivonat

–        külföldi jelentkező esetében magyar nyelvre lefordított, hitelesített igazolás

          fogadható el

 

A kamarai gyakorlati oktatói képzés

  • A kamarai gyakorlati oktatói képzés képzési időtartama 50 óra, amelyből 25 óra elméleti oktatás és 25 óra tréning.
  • A kamarai gyakorlati oktatói képzés elméleti része elsősorban a tanulók gyakorlati képzéséhez és az oktatott szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára történő gyakorlati felkészítéshez szükséges alapvető képzésszervezési (adminisztrációs), kommunikációs, pedagógiai és szociálpszichológiai ismereteket tartalmaz.
  • A kamarai gyakorlati oktatói képzés gyakorlati része tréning jellegű, elsősorban a tanulók gyakorlati képzéséhez és az oktatott szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára történő gyakorlati felkészítéshez szükséges kommunikációs ismereteket, valamint a pedagógiai, szociálpszichológiai ismeretek szituációs átadását tartalmazza gyakorlatias formában.

A kamarai gyakorlati oktatói vizsga

 

A kamarai gyakorlati oktatói vizsga két részből áll:

  • on-line vizsga az alapvető elméleti ismeretek számonkéréseként, amelyet a vizsgázó tetszőleges helyen, a kijelölt időpontban és időtartam alatt teljesít,
  • a tréning jellegű képzés anyagát felölelő gyakorlati vizsgarész a pedagógiai, a kommunikációs és a szociálpszichológiai ismeretek gyakorlatban történő alkalmazásának számonkéréseként, amelyet a vizsgázó a teljes vizsgabizottság jelenlétében a területi kamara által elfogadott helyen és időben teljesít. 

A vizsga akkor eredményes, ha a vizsgázó mindkét vizsgarészt teljesítette, és külön-külön a két vizsgarészen minimum 61-61%-os teljesítményt ért el.

 

A kamarai gyakorlati oktatói képzés finanszírozása:

 

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga együttes bekerülési költsége 90.000 Ft + ÁFA, melyről a kamara számlát állít ki.

E költséghez 80%-os állami támogatást igényelhetnek a kamarán keresztül a nyilvántartásban szereplő gyakorlati képzőhelyek azon oktatói, akik a szakképzési törvény 31.§ (3) bekezdésben felsorolt egyik mentességgel sem rendelkeznek.

A támogatást az ITM nyújtja az  NFA-KA-ITM-4/2018/TK/13 számú támogatási szerződés alapján.

A kamarai gyakorlati oktatói képzésre és vizsgára önköltséges formában olyan személy is jelentkezhet, akinek a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 31. § (1) bekezdése alapján nem kötelezettsége ilyen vizsgát tenni.

 

A jelentkezésekkel, finanszírozással, képzések megvalósulásával kapcsolatos egyéb kérdésekkel keresse munkatársunkat az alábbi elérhetőségeken:

 

Palancsa Éva Andrea

gyakorlati oktatói referens

 

Tel: 30/ 668-1470

E- mail: palancsa.eva@nakkik.hu

Csatolt állományok: