Üdvözöljük a

Kihirdették a kiterjesztett gyártói felelősségi díjtételeket

honlapján!

-

Kihirdették a kiterjesztett gyártói felelősségi díjtételeket

Szerző: Rózsáné Bagonyai Szilvia | 2023. június 13.

A Magyar Közlöny 2023. évi 81. számában megjelent az energiaügyi miniszter 8/2023. (VI. 2.) EM rendelete a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról.

A rendelet hatálya az alábbiakra terjed ki:

 

  • a kiterjesztett gyártói felelősségi díjra,
  • a gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti díjra
  • a települési önkormányzat által a koncessziós társaság részére az önkormányzat köztisztasági feladatainak ellátásával összefüggésben a koncessziós társaság által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységekért fizetendő, a Ht. 33. § (6) bekezdésében meghatározott díjra

 

A fizetendő díjak egy egységre vetített mértéke a 8/2023. (VI. 2.) EM rendelet 1., 2. és 3. mellékletekbe foglalt táblázatok oszlopai tartalmazzák.

 

 

A díjakra vonatkozó díjalkalmazási feltételeket, a számlázási és fizetési módot, az elszámolási és a számlázási időszakot a koncessziós társaság honlapján közzétett általános szerződési feltételek határozzák meg. Az ÁSZF szerint az Egyéni Teljesítői EPR Díjat negyedévente, a Koncessziós Társaság által kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kötelező megfizetni a Koncessziós Társaság részére.

 

 

A PwC Magyarország sajtóközleménye  összefoglója: A kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség kollektív teljesítése esetén az egyes körforgásos termékek tekintetében egységenként fizetendő díjtételek összehasonlításra kerülnek a jelenleg hatályos környezetvédelmitermékdíj-tételekkel. A táblázat alapján jól látható, hogy jelentős a díjemelés a környezetvédelmi termékdíj adómértékekhez képest.

 

 

 

A 2023. július 1-jétől hatályba lépő szabályozás szinte minden anyag- és termékáram esetében jelentősen magasabb díjmértéket határoz meg a hatályos környezetvédelmi termékdíj adómértékeknél. Bár ez azt eredményezi, hogy az érintett termékek vonatkozásában fizetendő környezetvédelmi termékdíj számottevően, vagy akár nullára csökken (mivel az egységnyi környezetvédelmitermékdíj-tételből levonásra kerül a kiterjesztett gyártói felelősségi díjtétel), összességében jelentős többletfizetési kötelezettséget kell teljesíteni.

Ebből következően még fontosabbá válik, hogy a kötelezettek pontosan határozzák meg a díjfizetési kötelezettséggel érintett ügyleteik és termékeik körét.

(https://www.pwc.com/)